Regulamin

Ogólne

Strona internetowa strnordic.pl to główna strona firmy Vitae Nordica Sp. z o.o (identyfikator firmy PL7010600751, Polska), która sprzedaje produkty, klientom prywatnym, powyżej 18 roku życia. Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach, dostawie, oraz zasadach i warunkach. Dostarczamy tylko na terenie Polski.

Możesz skontaktować się z nami mailowo na bok@strnordic.pl

Adres firmy to  Humańska 8, 00-789 WARSZAWA

Czas dostawy

Produkty są dostarczane w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Metody płatności

Obecnie jedyną oferowaną metodą płatności jest faktura. Aktualnie nie jesteśmy w stanie przyjmować przedpłat. Faktura za produkt znajduje się w przesyłce. Pamiętaj proszę o użyciu numeru referencyjnego! Data płatności faktury to 21 dni po dacie wysyłki.

Jeśli faktura nie zostanie zapłacona, wyślemy wiadomość SMS z przypomnieniem 10 dni po pierwotnym terminie płatności. Jeśli faktura nie zostanie zapłacona 20 dni po pierwotnym terminie płatności, wyślemy papierowe przypomnienie. Przypomnienie ma termin płatności 10 dni po jego utworzeniu. Jeśli faktura jest nadal niezapłacona, wyślemy drugie papierowe przypomnienie o płatności po 15 dniach od utworzenia pierwszego papierowego przypomnienia. Drugie przypomnienie w formie papierowej ma termin płatności 10 dni po jego utworzeniu.

Nieopłacone faktury przesyłamy do windykacji 15 dni po utworzeniu drugiego listownego upomnienia.

Subskrypcje

Zamówienia to subskrypcje. W przyszłości nowe produkty będą do ciebie dostarczane zgodnie z ramami czasowymi opisanymi w potwierdzeniu zamówienia.

W każdej chwili możesz zmienić czas pomiędzy dostawami. W tym celu skontaktuj się z obsługą klienta.

Subskrypcja jest ważna bezterminowo, aż do momentu, kiedy ją odwołasz lub zwrócisz produkt. Subskrypcja może zostać anulowana w każdej chwili, aby to zrobić skontaktuj się z obsługą klienta.

Zamówienia

Produkty są zazwyczaj dostarczane do twojego domu, gdzie otrzymasz je bezpośrednio do skrzynki pocztowej.

Większość produktów jest wysyłana w oddzielnych paczkach. Jeśli zamówiłeś więcej niż jeden produkt, najprawdopodobniej otrzymasz kilka przesyłek.

Zamawianie

Przetwarzanie zamówienia
Zamówienia są przetwarzane od momentu ich otrzymania. Jeśli zauważymy jakiś błąd w zamówieniu, możemy je anulować.

Potwierdzenie zamówienia
Potwierdzenie zamówienia przyślemy na twojego maila. Potwierdzenie będzie zawierało informacje na temat zamówienia, cen i przyszłych dostaw.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Czas na odstąpienie od umowy mija 14 dni po otrzymaniu produktu, lub gdy inna osoba, inna niż kurier, odbierze twoje zamówienie. (Pamiętaj, że zawsze masz prawo do anulowania swojej subskrypcji w każdej chwili, kontaktując się z naszą obsługą klienta)

Aby skorzystać z prawa do anulowania i zwrotu, poinformuj nas (Vitae Nordica Sp. z o.o., Humańska 8, 00-789 WARSZAWA, Polska, email: bok@strnordic.pl) o swojej decyzji o anulowaniu umowy na przykład przez email. Możesz użyć załączonego formularza, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu.

Skutki odstąpienia od umowy
(1) Jeśli odstąpisz od umowy przez zapłaceniem faktury, faktura zostanie anulowana. Możemy poczekać z anulowaniem faktury do czasu otrzymania zwrotu, lub otrzymania dokumentacji o zwrocie.

Produkty powinny zostać odesłane bez zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia nam chęci anulowania umowy. Ostateczny termin jest uznawany za dotrzymany jeśli odeślesz produkty zanim minie 14 dni. Jesteś odpowiedzialny za bezpośredni koszt zwrotu. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego rodzaju, cech i działania. Pamiętaj, że z powodów ochrony zdrowia i higienicznych, akceptujemy tylko zwroty produktów nieużywanych, nieotwartych i nadających się do ponownej sprzedaży.

(2) Jeśli odstąpisz od umowy po zapłaceniu faktury, zwrócimy Ci wszystkie wykonane opłaty, łącznie z kosztem dostawy (zawarty w cenie produktu) (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie innego sposobu dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tego samego sposobu, jaki został przez Ciebie użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Produkty powinny zostać odesłane bez zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia nam chęci anulowania umowy. Ostateczny termin jest uznawany za dotrzymany jeśli odeślesz produkty zanim minie 14 dni. Jesteś odpowiedzialny za bezpośredni koszt zwrotu. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego rodzaju, cech i działania. Pamiętaj, że z powodów ochrony zdrowia i higienicznych, akceptujemy tylko zwroty produktów nieużywanych, nieotwartych i nadających się do ponownej sprzedaży.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
[Wypełnij i odeślij ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.]
Do:
Nazwa: Vitae Nordica Sp. z o.o.
Adres: Humańska 8, 00-789 WARSZAWA, Polska
Adres email: bok@strnordic.pl

Ja/My [*] niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów /o świadczenie następującej usługi:
 _______________________________________________________________________________

Data zamówienia [*]/odbioru [*] ___________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta _____________________________________________________________

Adres konsumenta ___________________________________________________________________

Data ________________

*Niepotrzebne skreślić.

Dodatkowe informacje o zwrotach
Klient ponosi koszt zwrotu produktu. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem. Pamiętaj, aby zachować rachunek na przyszłość.

Jeśli chcesz zwrócić produkt, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

Zawsze możesz bezpłatnie zwrócić uszkodzone lub niewłaściwe produkty. Jeśli otrzymasz wadliwy produkt, najpierw skontaktuj się z obsługą klienta i powiedz, co było nie tak z produktem.

Zmiany cen

STR Nordic zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów i przyszłych dostaw. Poinformujemy o tym klienta osobno. Klient ma prawo do anulowania subskrypcji.

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z obsługą klienta w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszego sklepu, naszych produktów i informacji o kliencie. Napisz do nas na bok@strnordic.pl. Postaramy się odpowiedzieć na Twój e-mail w ciągu 2-3 dni roboczych, chyba że nasze usługi są nadmiernie obciążon

Problematyczne sytuacje

Produkt jest niedostępny
Czasami zdarza się, że produkt jest niedostępny z powodu dużego zapotrzebowania lub ze względu na trudności w dostawie. Poinformujemy cię w mailu, jeśli dostawa będzie znacznie opóźniona.

Wadliwy lub niewłaściwy produkt
Jeśli produkt, który otrzymałeś/łaś jest wadliwy lub niewłaściwy, skontaktuj się z obsługą klienta. Jeśli wysyłasz maila, dołącz zdjęcie produktu i numer partii.

Klient ma prawo do rektyfikacji w przypadku niezgodności. Po zauważeniu niezgodności prosimy o jak najszybsze powiadomienie obsługi klienta.

Rozwiązywanie konfliktów
W przypadku nieporozumień lub konfliktów dotyczących płatności, przesyłek lub produktów naszym celem jest próba rozwiązania sytuacji. Możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem info@vitaenordica.pl. Jeśli nie możemy dojść do porozumienia, zapraszamy do kontaktu z polskim Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który udziela pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, https://uokik.gov.pl/.

Możesz również złożyć skargę za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR): (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL)

Nie zwracamy kosztów prawnych, gdyż powyższa agencja udziela pomocy w takich sytuacjach.

Uwagi

Aktualizacja warunków
Będziemy aktualizować nasze warunki, gdy tylko zajdzie taka potrzeba: gdy zauważymy, że czegoś brakuje, wprowadzimy coś nowego lub zmienimy sposób działania. U dołu strony znajduje się informacja o ostatniej aktualizacji warunków.

Zaktualizowano 28.09.2023