Zaktualizowano 28.10.2022
Oświadczenie o polityce prywatności zostało rozszerzone, uszczególnione i doprecyzowane

ZAWARTOŚĆ:

1. Kim jesteśmy?
2. Skąd otrzymujemy dane osobowe?
3. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?
4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
5. Jak i dlaczego przetwarzamy twoje dane osobowe?
6. Ujawnianie i przekazywanie informacji
7. Jak chronimy twoje dane?
8. Jak korzystamy z plików cookies?
9. Jak mogę skorzystać z swoich praw do moich danych osobowych?
10. Aktualizacja oświadczenia o polityce prywatności

Troszczymy się o Twoją prywatność!

Ochronę prywatności naszych klientów traktujemy bardzo poważnie. Dlatego też przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa się zgodnie z aktualnymi prawami, takimi jak Ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), a w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwane dalej RODO). To oświadczenie o polityce prywatności wyjaśnia jak zbieramy dany osobowe, które dane przetwarzany i jak to robimy, ten dokument poinformuje cię również o twoich prawach.

To oświadczenie wyjaśnia jak przetwarzamy dane osobowe w naszym rejestrze i jakie prawa ma osoba, której dotyczą dane.

1. Kim jesteśmy?

Jesteś klientem Vitae Nordica Sp. z o.o. (PL7010600751, Polska). Administratorem danych jest Vitae Nordica Sp. zoo, Humańska 8, 00-789 WARSZAWA, Polska.
 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem danych i rejestrem danych skontaktuj się proszę z naszą obsługą klienta poprzez e-mail bok@strnordic.pl lub z naszym Specjalistą ds. ochrony danych (odo@strnordic.pl).

2. Skąd otrzymujemy dane osobowe?

Dane docierają do nas, kiedy klienci składają zamówienia.

Do celów telemarketingowych, od legalnych pośredników możemy otrzymać listę osób, które już udzieliły zgodę na telemarketing. Przechowujemy te informacje tylko przez określony czas.

Jeśli mamy twoje dane osobowe, otrzymaliśmy je z jednego z następujących powodów.

2.1 Zamówienia

Jeśli złożyłeś/aś zamówienie w naszym sklepie internetowym, stoisku targowym lub przez telefon, lub innym sposobem.

2.2 Kontakt

Jeśli skontaktowałeś/aś się z naszą obsługą klienta przez telefon, email, wypełnienie formularza, lub innym sposobem, nasza obsługa klienta musiała przetworzyć twoje dane osobowe.

2.3 Nabyte listy z danymi kontaktowymi

Możemy również nabyć, od legalnych pośredników, dane kontaktowe osób które już udzieliły zgody na telemarketing. Te informacje przechowujemy tylko przez określony czas.

3. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Możemy posiadać podstawowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres mailowy), a w niektórych przypadkach również wiek. W przypadku klientów, którzy składali u nas zamówienie, znamy również historię ich zamówień i inne detale. Historia kontaktu z naszymi klientami również jest zapisywana. Aby przeczytać więcej informacji na temat plików cookie, przeczytaj sekcję 8. 

Masz prawo skontaktować się z nami i wystąpić o sprawdzenie danych, które mamy na twój temat.

3.1 Pozyskiwanie nowych klientów przez telefon

Możemy wykonywać promocyjne telefony do klientów i osób, które udzieliły zgody na otrzymywanie promocyjnych połączeń, ale nie są naszymi klientami. Na temat takich osób mamy ograniczoną wiedzę: imię, numer telefonu, adres, oraz zgody. W przypadku, kiedy potrzebujemy wyraźnej zgody klienta w celu wykonywania promocyjnych telefonów, zdobędziemy tę zgodę i udokumentujemy ją. Jeśli telefon promocyjny do nowego klienta prowadzi do złożenia zamówienia, informacje weryfikujemy razem z klientem.

3.2. Dane osobowe klientów i potencjalnych klientów

O naszych klientach posiadamy następujące informacje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres, kod pocztowy, miasto zamieszkania, numer klienta, adres e-mail, wiek, ewentualnie płeć, historię zamówień, a jeśli kontaktowali się z nami drogą mailową, również historię kontaktu mailowego oraz wcześniejszych połączeń promocyjnych.

Posiadamy również historię kontaktu mailowego i połączeń promocyjnych osób, które nie są naszymi klientami, ale były z nami w kontakcie.

Gdy ma to zastosowanie, nasz system zapisuje adresy IP urządzeń wykonujących zamówienia, historię korzystania z naszego sklepu internetowego, oraz informacje zebrane przez pliki cookies (na przykład, którego kanału użył klient wchodząc do naszego sklepu internetowego).

3.3 Promocyjne połączenia telefoniczne i dane obsługi klienta

Nie nagrywamy połączeń marketingowych ani telefonów do naszej obsługi klienta, chyba że otrzymamy na to zgodę.

3.4 Wrażliwe dane osobowe i numer PESEL

Nie zapisujemy żadnych wrażliwych danych w naszym rejestrze klientów (np. pochodzenia etnicznego, numeru pesel itp.) Nasze aktualne rejestry nagrań rozmów telefonicznych i wymiany wiadomości e-mail z obsługą klienta mogą zawierać wrażliwe informacje dotyczące zdrowia klientów, jeśli klient z własnej inicjatywy dostarczył te informacje o stanie zdrowia. Informacje te nie są przetwarzane w żadnych dodatkowych celach i dążymy do jak najszybszego usunięcia tych informacji. Niezależnie od tego, prosimy naszych klientów, aby nie przekazywali nam tego typu danych osobowych.

Jeśli płacisz za produkty za pośrednictwem zewnętrznej bramki płatniczej, możesz zostać poproszony o dodatkową identyfikację, na przykład numer PESEL, w celu sprawdzenia twojej zdolności kredytowej zgodnie z warunkami tej usługi. Nie otrzymamy tej informacji i nie będziemy jej przetwarzać.

3.5 Dane osobowe dzieci

Zasadniczo, nie przetwarzamy danych osobowych dzieci. Jednak w sprzedaży internetowej możemy nie być w stanie sprawdzić wieku klienta. Zakładamy jednak, że jeśli dziecko złoży zamówienie w naszym sklepie internetowym, robi to za zgodą swoich rodziców lub pod ich nadzorem.

3.6 Dane bankowe

W przypadku, kiedy musimy zwrócić klientowi pieniądze za zakup produktu, prosimy klienta o przekazanie nam numeru konta bankowego.

3.7 Dane techniczne

Kiedy składasz zamówienie przez link na mediach społecznościowych, niektóre dane techniczne takie jak dane rejestru są zbierane cały czas. Dla dodatkowych informacji na temat danych plików cookies, sprawdź sekcję 8.

4. Jak długo przechowujemy twoje dane?

Dane osobowe przetrzymujemy tylko tak długo jak musimy, lub do momentu w którym klient poprosi nas o usunięcie ich z naszych plików. Dane klienta są zazwyczaj przechowywane tak długo, jak dana osoba pozostaje naszym klientem, ale przy pozyskiwaniu nowych klientów dane osobowe będą przechowywane tylko przez ograniczony czas.

Kiedy pozyskujemy klientów przez telefon, wykorzystujemy listy danych, które przechowujemy zazwyczaj przez trzy miesiące.

Nie nagrywamy rozmów telefonicznych z telemarketingu bez twojej zgody. Jeśli zgodzisz się na nagrywanie rozmowy, nagranie przechowujemy przez trzy miesiące.

Dane osób, które złożyły u nas zamówienie, przechowujemy w naszym rejestrze przez trzy lata od przetworzenia ostatniego zamówienia lub wysyłki.

Jeśli nie jesteś naszym klientem, wszelkie e-maile, które zostały wysłane do obsługi klienta, są zapisywane na około miesiąc, po czym są automatycznie usuwane z naszej bazy danych. Jeśli jesteś naszym klientem, wszelkie wiadomości e-mail, które ewentualnie wysłałeś do obsługi klienta, są przechowywane na Twoim koncie zgodnie z naszymi normalnymi praktykami.

W związku z innymi prawami (np. prawo bilansowe) jesteśmy zmuszeni przechowywać niektóre informacje przez dłuższy czas.

4.1 Dane osobowe i internetowe konta klientów

Jeśli oferujemy ci możliwość utworzenia konta internetowego, dane osobowe osób, które utworzyły to konto będą przechowywane tak długo jak ich konto istnieje.

4.2 Dane osobowe i pozyskiwanie klientów przez telefon

Jeśli otrzymaliśmy twoje dane w liście telemarketingowej (np. listy osób, które wyraziły zgodę), będziemy przechowywali informacje tak długo jak pozwala na to pośrednik listy, lub dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wtedy dane zostaną usunięte.

Listy marketingowe przechowujemy przez 3 miesiące. Jeśli połączenie marketingowe doprowadzi do pozyskania klienta, twoje dane kontaktowe zostaną sprawdzone przed przeniesieniem do naszej bazy danych klientów i zostaną zachowane tak długo, jak pozostaniesz naszym klientem.

4.3 Przechowywanie nagrań ze sprzedaży telefonicznej

Nie będziemy przechowywać połączeń marketingowych jeśli nie udzieliłeś swojej zgody na nagrywanie połączenia. Nagrania przechowujemy zazwyczaj przez trzy miesiące w celu weryfikacji zamówień i w przypadku niejasności czy konfliktów.

4.4 Przechowywanie e-maili klientów

Wszystkie e-maile wysłane do naszej obsługi klienta są przechowywane w naszej bazie klientów z innymi danymi klientów. E-maile są usuwane wraz z innymi danymi, kiedy klient przestaje być naszym klientem.

4.5 Dane osobowe klientów

Dane osobowe wszystkich klientów są przechowywane przez trzy lata po wysłaniu zamówienia. Jeśli w tym czasie zostanie złożone lub wysłane nowe zamówienie, wydłuża to okres przechowywania do trzech lat od ostatniego zamówienia.

Dane osobowe naszych subskrybentów (tj. tych klientów, którzy mają u nas abonament) są przetwarzane przez cały okres aktywności klienta. Ponieważ interwał wysyłki między produktami objętymi subskrypcją może być dość długi, uważa się, że obsługa klienta rozpoczęła się w momencie rozpoczęcia subskrypcji. Okres bycia klientem kończy się trzy lata po tej dacie, jeśli nie zostały złożone nowe zamówienia lub subskrypcja została anulowana. Każdy produkt wysłany w ramach subskrypcji wydłuża okres przechowywania informacji o klientach o trzy lata.

Po zakończeniu subskrypcji dane osobowe i dotyczące zamówienia są anonimizowane w naszej bazie danych klientów i w razie potrzeby usuwane z naszej bazy danych sprzedaży.

4.6 W jaki sposób nasi podwykonawcy używają twoich danych osobowych?

Mamy podwykonawców pomagających nam w różnych aspektach przetwarzania zamówień (zobacz sekcję 6.3 aby sprawdzić kim są nasi kontrahenci). Przechowują oni dane tylko tak długo jak jest to niezbędne, i usuwają je kiedy nie są już potrzebne, zgodnie z umową.

Kiedy przekazujemy informacje naszym podwykonawcom (na przykład żeby mogli nadać produkty), przechowują te informacje tylko tak długo jak ma to legalną podstawę; później są zobligowani do ich usunięcia ze swojego systemu. Podwykonawcy mają prawo do używania i przetwarzania danych osobowych tylko w celach wyszczególnionych w zakresie usług jakie wykonują dla firmy. Podwykonawcy nie mają prawa do wykorzystywania danych osobowych do własnych celów.

4.7 Przechowywanie informacji o uprawnieniach marketingowych

Jeśli wyraziłeś zgodę na marketing bezpośredni, będziemy przechowywać zgodę tak długo, jak przechowujemy Twoje dane osobowe. Jeśli klient wyraził zgodę na marketing e-mailowy, zgoda ta będzie przechowywana do momentu wycofania zgody.

4.8 Przechowywanie informacji prawnych

Nawet jeśli dane osobowe zostaną usunięte, informacje wymagane prawnie (np. prawo bilansowe) muszą zostać zachowane. Dane te wykorzystywane są jednak tylko w celach określonych przez prawa i regulacje.

4.9 Anonimizacja danych

Aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie naszego systemu, niektóre niezbędne informacje (np. dane związane z zamówieniami) podlegają anonimizacji zamiast usunięciu. W ten sposób nie ma żadnego powiązania między zachowanymi danymi, a konkretnym klientem, ale pozwala to na prawidłowe funkcjonowanie systemu. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj „Prawo do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnianym” poniżej

 

5. Jak i dlaczego przetwarzamy twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy dane osobowe osób których one dotyczą w celu świadczenia usług zakupu produktów, bezpośredniego marketingu, dostarczania produktów, utrzymywania relacji z klientem oraz rozwijania naszej działalności.

Wykorzystujemy dane naszych klientów aby utrzymać z nimi relację, oraz w przypadku udzielonej zgody, informować ich o interesujących ofertach.

Prowadzimy elektroniczny marketing bezpośredni na podstawie zgody.

Wykorzystujemy twoje dane osobowe tylko w wypadku uzasadnionych podstaw wymienionych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) omówionych poniżej.

Według RODO, prawnie uzasadniony interes oznacza legalną podstawę do przetwarzania danych przy, na przykład, marketingu, dla naukowych lub historycznych badań lub w celach statystycznych. Jednak podlegają one kontroli i można je pominąć w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

5.1 Pozyskiwanie nowych klientów przez telefon: przetwarzanie informacji

Możemy zdobyć listy z informacjami kontaktowymi klientów, którzy wyrazili zgodę na bezpośredni marketing w celach pozyskiwania nowych klientów przez telefon. Możemy korzystać z usług pośredników informacji w celu pozyskania takich list. Pośrednicy informacji mają prawo przetwarzania danych osobowych oparte na zgodzie.

5.2 Dostawa produktów

Dostarczamy klientom zamówione produkty. Korzystamy w tym celu z usług kontrahentów, którzy zajmują się nadawaniem i dostarczaniem produktu do klienta. Wykonanie kontaktu jest legalną podstawą czynności związanych z wykonaniem zamówienia.

Dane osobowe wykorzystujemy przy przetwarzaniu zamówień, zwrotów i reklamacji, a przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy; to właśnie prawna podstawa tego działania.

5.3 Bezpośredni marketing przez telefon

Dzwonimy do naszych klientów i oferujemy im nowe, interesujące oferty jeśli wyrazili na to zgodę.

5.4. Ochrona przed oszustwem

Jeśli klient ma niezapłacone rachunki, lub nie wypełnił swoich zobowiązań, możemy użyć niektórych danych. Podstawą tego jest ochrona przed oszustwami, która jest zgodna z celami prawnie uzasadnionego interesu.

5.5. Pobieranie płatności

Jeśli klienci mają niezapłacone rachunki, zostaną do nich wysłane upomnienia. Jeśli to nie zadziała, pobranie zapłaty zostanie zlecone firmie windykacyjnej. Podstawą jest tutaj prawnie uzasadniony interes.

5.6 Ogólna komunikacja z klientami

Możemy wysyłać ci powiadomienia związane ze statusem twojego zamówienia, lub potencjalnymi problemami z zaopatrzeniem czy dostawą. Tutaj podstawą jest realizacja umowy.

5.7 Marketing bezpośredni w formie elektronicznej

Marketing bezpośredni w formie elektronicznej stosujemy na podstawie zgody.

5.8 Raportowanie statystyczne i inne procedury

Opracowujemy statystyki sprzedaży, współpracy z klientem i kampanii, które stosowane są dla zarządzania sprzedażą. Wykonujemy również badania w celu opracowania statystyk. Podstawą tego jest prawnie uzasadniony interes.

Dane w rejestrze nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu objętemu autoryzacją, które miałoby wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne.

Wykorzystujemy twoje dane osobowe w celu przestrzegania regulacji prawnych i sądowych oraz decyzji wydanych przez urzędników. Dane osobowe są regularnie przetwarzane w celu przestrzegania prawa bilansowego. Podstawą prawną do tego jest obowiązek prawny.

5.9 Oferowanie usług

Dane osobowe muszą zostać przetworzone aby zapewnić usługi, których żąda klient, np. żeby klient mógł zyskać informacje na temat produktów którymi jest zainteresowany oraz kupić je na naszej stronie internetowej. Obejmuje to przetwarzanie informacji osobowych przez kontrahentów. Podstawą prawną jest tu zgoda i wypełnienie umowy.

5.10 Potwierdzanie i weryfikacja informacji na temat klientów

Informacje na temat klienta muszą zostać sprawdzone aby potwierdzić tożsamość, wprowadzić zmiany oraz wypełnić prośby osoby, której dane dotyczą. Jest to obowiązek prawny i wypełnienie umowy.

5.11 Ukierunkowany marketing

Informacje osobowe i informacje na temat twoich zakupów zostaną wykorzystane do pokazywania tobie reklam, które będą dla ciebie interesujące. Podstawą legalną jest prawnie uzasadniony interes.

6. Ujawnianie i przekazywanie informacji

Przy wysyłce produktów, sprzedaży, zarządzaniu systemami, platformami oraz przy sporządzaniu statystyk korzystamy z usług podwykonawców. Informacje przekazujemy również w celach technicznych i w celu bezpośredniego przetwarzania aby dotrzymać umowy z klientem.

Naszym celem jest przetwarzanie możliwie jak największej ilości danych osobowych na terenie EOG. Czasami jest to wykonywane przez podwykonawców, co wiąże się z przenoszeniem danych poza EOG.

Kiedy korzystamy z usług podwykonawców, przekazujemy im tylko niezbędne informacje, których potrzebują aby wykonać swoje zadania. Nie sprzedajemy i nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

W związku z naszym kontem biznesowym na Facebooku, jesteśmy współadministratorami danych razem z Meta Platforms Ireland Limited.

6.1. Przekazywanie informacji podwykonawcom

a) Cele marketingowe

Dane klientów, którzy wyrazili zgodę na telemarketing możemy przekazywać naszym podwykonawcom w celach telemarketingowych. Przekazujemy tylko dane klientów, którzy wyrazili zgodę na marketing bezpośredni.

UWAGA! Podwykonawcy nie mogą wykorzystywać danych osobowych do reklamowania własnej działalności ani przechowywać danych po wygaśnięciu umowy. Podwykonawcy przetwarzają dane tylko w celach określonych przez nas.

Z naszymi podwykonawcami zawarliśmy stosowne umowy dotyczące przetwarzania danych i polityki prywatności.

b) Logistyka

Korzystamy z usług podwykonawców, którzy dostarczają produkty i otrzymują oni tylko niezbędne informacje potrzebne do wykonania swojego zadania.

c) Systemy techniczne

Korzystamy z systemów technicznych, które są tworzone i utrzymywane przez kontrahentów w celu zarządzania danymi klientów, telemarketingu, realizacji zamówień i korespondencji elektronicznej, a także do różnego rodzaju analiz. Z tymi podmiotami zawarliśmy stosowne umowy, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych również w tych systemach.

6.2. Przekazywanie danych poza EOG

Staramy się jak największą ilość danych przetwarzać wewnątrz EOG. Część przetwarzania wykonywana przez naszych zleceniobiorców wymaga przeniesienia danych poza EOG. Transfery do krajów poza EOG robimy opierając się na jednym z następujących punktów: 1) Decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające, że ochrona danych w danym kraju jest na takim samym poziomie jak w EOG lub 2) Standardowe klauzule umowne, a także ewentualne środki uzupełniające, aby upewnić się, że dane są przekazywane i przetwarzane na tym samym poziomie, co na terenie EOG.

Jeżeli przekazanie danych nie jest możliwe w oparciu o zmiany decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony lub środków zapewnionych przez podmiot przetwarzający, pracujemy nad upewnieniem się, aby dane zostaną przekazane podmiotowi przetwarzającemu, który spełnia nasze wymagania w zakresie ochrony danych poza EOG lub aby dane były przetwarzane na terenie EOG.

6.3. Przekazywanie danych kontrahentom/podmiotom przetwarzającym

Udostępniamy dane naszym kontrahentom w sytuacjach związanych z transakcjami, dostawami i niektórym celami reklamowymi, abyśmy mogli świadczyć nasze usługi. Kontrahenci i podmioty przetwarzające to między innymi:
– usługi IT
– partnerzy logistyczni
– usługodawcy transportowi
– partnerzy usług płatniczych
– pośrednicy płatności w przypadku płatności kartami płatniczymi
– biura rachunkowe
– pośrednicy kredytowi przy wyborze faktury lub rat jako metod płatności
– partnerzy marketingu bezpośredniego, za pośrednictwem e-maila oraz social mediów

Wymienieni powyżej kontrahenci i podmioty przetwarzające nie mogą w żadnej sytuacji wykorzystywać przekazanych im danych do własnych celów. Pod ściśle określonymi warunkami otrzymują tylko te dane, które są dla nich istotne, aby mogli świadczyć usługi, które oferują.

6.4 Pobieranie nieuregulowanych płatności

W sytuacjach w których klient posiada nieopłacone faktury i nie płaci ich pomimo wielokrotnych upomnień, przekazujemy jego dane osobowe związane z pobieraniem płatności za te faktury oraz same faktury trzeciej stronie oferującej usługi windykacyjne.

6.5. Współadministracja

Meta Platforms Ireland Limited (dalej ”Meta”) i Vitae Nordica Sp. zoo są współadministratorami danych w zakresie, w jakim ma to zastosowanie do naszej strony na Facebooku. Meta przetwarza dane osobowe zgodnie z mającymi do niej zastosowanie przepisami polityki prywatności, informacje dotyczące art. 13 ust. 1 lit. a i b RODO znajdują się pod adresem: (https://www.facebook.com/about/privacy). Meta jest przede wszystkim odpowiedzialna za przestrzeganie ram prawnych dotyczących ochrony danych i zapewnienie bezpieczeństwa danych, a także praw osoby, której dane dotyczą, podczas korzystania z jej usług. Podlegamy Aneksowi dotyczącemu administracji Meta. (zobacz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum)

Otrzymujemy dane, które inni użytkownicy Facebooka również mogą zobaczyć, czyli nazwiska/nazwy, opublikowane zdjęcia i inne upublicznione informacje poszczególnych użytkowników. Podstawą prawną jest uzasadniony interes. Dane osobowe nie są przekazywane ze strony na Facebooku ani z sekcji komentarzy do żadnego innego systemu bez osobnego powiadomienia. Jednak dane takie jak prywatne wiadomości, które przekazują informacje o zmianach w zamówieniach są rejestrowane w innych systemach.

Twoje dane osobowe są wykorzystywane na przykład do raportowania, reklamowania, przeprowadzania konkursów i losowań, otrzymywania informacji zwrotnych, a częściowo do zakupu powierzchni reklamowej od Meta i pomiaru skuteczności reklam. Razem z Meta zbieramy ogólne informacje o działaniach takich jak polubienia, odwiedziny na naszej stronie, komentarze do postów, prywatne wiadomości oraz statystyki związane z postami.

Twoje dane osobowe są wykorzystywane dla ukierunkowywania reklam i tworzenia grup odbiorców na Facebooku. W ten sposób możemy zapewnić ci najbardziej istotne i interesujące dla ciebie informacje na temat naszych produktów. Można to zrobić na dwa sposoby: przenosimy dane kontaktowe klientów do Meta, aby ukierunkować nasze reklamy na social mediach. Te udostępnione informacje wykorzystywane są tylko w celach określonych przez nas. W tym wypadku to my jesteśmy administratorem, a Meta przetwarza dane osobowe. Reklamy ukierunkowujemy również na osoby, które według Meta’s Custom Audiences nie są jeszcze naszymi klientami.

Masz prawo sprzeciwić się przekazywaniu danych w celach ukierunkowywania reklam na social media. Skontaktuj się proszę z nami, aby wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania.

Przy przetwarzaniu danych stosujemy oprogramowanie Page Insights, podlegamy więc Page Insights Controller Addendum. (Zobacz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, sprawdź naszą politykę cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego w jaki sposób Meta używa cookies, sprawdź informacje Meta na temat polityki cookies.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw do prywatności danych (np. usunąć swoje dane) ponieważ „polubiłeś” naszą stronę na Facebooku lub ją obserwujesz, skontaktuj się ze swoimi lokalnymi przedstawicielami Meta. Wnioski o dane związane z Page Insights zostaną przekazane Meta. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego jak Meta wykorzystuje dane osobowe, legalną podstawę użycia tych danych i jak skorzystać ze swoich praw, sprawdź: https://www.facebook.com/about/privacy

6.6 Udostępnianie danych władzom

Mamy prawo i obowiązek udostępniać dane osobowe podmiotów władzom, realizując ich wnioski.

6.7 Sprzedaż, lub udział w fuzji

W przypadku zaangażowania firmy w sprzedaż lub fuzję, mamy prawo do transferu wszystkich danych do odpowiednich podmiotów w wyniku sprzedaży. Firma ma prawnie uzasadniony interes w realizacji takich działań, jeśli leży to w interesie firmy w przyszłości.

7. Jak chronimy twoje dane?

Twoje dane chronimy przeprowadzając działania techniczne i organizacyjne, które gwarantują, że Twoje dane są bezpieczne w naszych systemach.

Nasze akta danych osobowych istnieją tylko w postaci plików elektronicznych. Rejestr ten jest chroniony hasłami, szyfrowaniem i zaporami ogniowymi zapobiegającymi włamaniom. Prawa osób, które mają dostęp do rejestru są ograniczone i odpowiadają ich stanowiskom służbowym. Każda osoba korzystająca z pliku ma podpisaną dożywotnią umowę o zachowaniu poufności w zakresie jego treści. Podwykonawca odpowiedzialny za nasze systemy jest odpowiedzialny za zapewnienie wystarczających działań technicznych i organizacyjnych, które zapewniają fizyczną i techniczną ochronę pliku. Umowy z podwykonawcami określają, co podwykonawcy mogą, a czego nie mogą zrobić z tymi danymi.

8. Jak korzystamy z plików cookies?

Cookies to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym przez przeglądarkę internetową. Pliki cookies mogą posiadać identyfikator, który pozwala na zidentyfikowanie użytkownika. Korzystamy z plików cookies, aby upewnić się, że nasze usługi internetowe nadają się do użytkowania, są dobrej jakości, oraz, że jesteśmy w stanie rozwijać te usługi. Pliki cookies używane są również w ukierunkowanym marketingu. Jednak nie jest to jedyny sposób w jaki indywidualizujemy użytkowników.

Więcej informacji na temat rodzajów plików cookies jakich używamy, jak długo je przetrzymujemy i jaka jest ich funkcja, komu przekazują dane, oraz o twoich prawach do udzielenia i wycofania zgody znajdziesz w osobnej Polityce plików Cookies. Czytaj więcej o naszym stosowaniu plików cookies tutaj.

9. Jak mogę skorzystać ze swoich praw do moich danych osobowych?

Jeśli zamówiłeś u nas produkty, przysługują Ci pewne prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się w naszym rejestrze, a także żądania sprostowania wszelkich błędnych informacji, usunięcia swoich danych oraz zakazania udostępniania Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo do wyrażenia zgody na marketing bezpośredni, jak również do cofnięcia udzielonej zgody. Masz prawo do wyrażenia zgody na marketing e-mailowy, jak również do cofnięcia zgody, którą wyraziłeś. Masz również prawo złożyć skargę na nasze działania do Urzędu Ochrony Danych.

Ponadto masz prawo do uzyskania odpowiedzi na swoje pytania w terminie określonym przez RODO (1 miesiąc). Pomimo tego my staramy się działać szybciej.

9.1 Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych zawartych w naszych plikach

Dane te mogą zostać Ci przekazane, gdy ustalimy w odpowiedni sposób, że osobą składającą zapytanie o dane jesteś Ty. Informacje mogą być dostarczone przez telefon, e-mail, zaszyfrowaną wiadomość e-mail lub pocztą (wersja papierowa). W przypadku powtarzających się zapytań o dane w wersji papierowej pobieramy uzasadnione opłaty w oparciu o koszty administracyjne (art. 15.3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE).

Jeśli ma to zastosowanie, na swoją prośbę możesz otrzymać transkrypcje nagrań rozmów lub możesz przyjść do jednego z naszych biur, aby odsłuchać nagrania po umówieniu się na wizytę.

9.2 Masz prawo żądać sprostowania błędnych informacji lub usunięcia swoich danych

Jeśli zauważysz, że posiadamy błędne informacje na Twój temat, poinformuj nas o tym, a my niezwłocznie je poprawimy.

9.3 Masz również prawo do zgody na lub rezygnacji z marketingu bezpośredniego, nawet jeśli wcześniej się na to zgodziłeś.

Możesz zgodzić się na telemarketing lub wycofać zgodę w dowolnym momencie. Najprostszy sposób to kontakt z naszą obsługą klienta.

Możesz zgodzić się na marketing drogą mailową lub wycofać zgodą, której już udzieliłeś. Każdy marketingowy e-mail ma przycisk, dzięki któremu możesz zrezygnować z otrzymywania tych maili i usunąć swój adres e-mail z listy marketingowej.

9.4 Masz prawo zakazać lub ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.

9.5 Masz prawo zgłosić skargę na temat naszej działalności do Głównego Inspektora Ochrony Danych

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawo do ochrony danych osobowych, masz prawo wnieść skargę na nasze działania do Głównego Inspektora Ochrony Danych.

Ponieważ administrator danych ma siedzibę w Polsce, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

9.6 Masz prawo do usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych z naszych systemów. To prawo nazywa się „prawem do bycia zapomnianym”. W takim przypadku usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe ze wszystkich naszych systemów. Usunięcie danych osobowych może nie być możliwe w niektórych sytuacjach, na przykład, jeśli masz niezapłacone faktury lub toczy się postępowanie sądowe. Podobnie nie możemy usunąć z naszych ksiąg żadnych informacji, które są wymagane przez prawo bilansowe.

9.7 Masz prawo do uzyskania odpowiedzi na swoje zapytanie w terminie określonym przez RODO

Na wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności odpowiemy „bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu miesiąca od otrzymania zapytania” (Art. 12.3 RODO). Jednak naszym celem jest dostarczenie żądanych informacji w wyraźnie wcześniejszym terminie.

9.8 Masz prawo zażądać przeniesienia swoich danych do innego systemu.

10. Aktualizacja oświadczenia o polityce prywatności

Regularnie aktualizujemy niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności, abyśmy mogli uwzględnić zmiany w prawie i przepisach, nowe okoliczności, a także zmiany w politykach i procedurach.

Niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności jest dostępny na naszej stronie internetowej i zawiera datę aktualizacji. Możesz być na bieżąco ze zmianami w naszej polityce prywatności regularnie sprawdzając aktualizacje na naszej stronie internetowej. Jeśli wprowadziliśmy do naszej polityki duże zmiany, poinformujemy cię o tym, zgodnie ze zmianami które wprowadziliśmy oraz do jakich podmiotów odnoszą się te zmiany. Możemy na przykład zastosować powiadomienia na naszej stronie, drogę mailową lub zawiadomienia przychodzące wraz z zamówieniem.

Informacje o aktualizacji 28.10.2022
Nasza polityka prywatności przeszła następujące zmiany:

 • do niektórych części dodano wyjaśnienia, aby poprawić ich zrozumiałość
 • zaktualizowano dane kontaktowe do obsługi klienta i inspektora ochrony danych (sekcja 1)
 • dodano więcej informacji na temat przechowywania historii wiadomości e-mail (sekcja 4.4)
 • tekst dotyczący klientów i subskrybentów został zmieniony w celu lepszego opisania przetwarzania danych osobowych (zwłaszcza pkt 4.5)

Poprzednie aktualizacje

Informacje o aktualizacji 29.3.2022
Nasza polityka prywatności przeszła następujące zmiany:

 • poprawki w gramatyce, zwięzłości i zrozumiałości
 • aktualizacja i wyjaśnienie sposobu w jaki informacje są przetwarzane aby uwzględnić zmiany w sposobie przetwarzania
 • wyjaśnienie administratorstwa i informacje na temat firmy z którą klient rozpoczyna współpracę (sekcja 1)
 • dodatkowe informacje dotyczące informacji jakie posiadamy na temat podmiotu danych (sekcja 3)
 • dodatkowe informacje na temat tego, dlaczego przetwarzamy dane (sekcja 5)
 • ogólne wyjaśnienie na temat przenoszenia danych (sekcja 6)
 • wyjaśnienie przenoszenia danych poza EOG (lub nowe informacje na temat przenoszenia danych poza EOG) (sekcja 6.2)
 • aktualizacja informacji o współadministratorstwie z Meta, biorąc również pod uwagę przyszłe zmiany w marketingu oraz jak zrezygnować z marketingu ukierunkowanego na social media (sekcja 6.5)
 • wyjaśnienie praw podmiotu danych według RODO (sekcja 9)